Lista e aplikantëve fitues në raundin e parë në programet:

Lista e aplikantëve fitues në raundin e parë në programet:
Klikoni në link-et e mëposhtme për të parë më shumë:
UMB - Arkitekture.pdf

UMB - Drejtesi.pdf
UMB - Edukim Fizik dhe Sporte
UMB - Finance Kontabilitet
UMB - Informatike e Aplikuar
UMB - Psikologji
UMB - Shkenca Politike
UMB - Menaxhim Biznesi