Foto Galeria
 

Kërkimi shkencor-rruga e duhur drejt zgjidhjeve të suksesshme

Studentet e vitit te trete Bachelor, ne Fakultetetin e Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomise, organizuan Sipoziumin me teme "Kerkimi shkencor rruga e duhur drejt zgjidhjeve te suksesshme".
Studentet paraqiten punime te shkelqyera shkencore, rreth planifikimit te buxhetit te shtetit dhe efektit ne cilesine e jetes se qytetateve, si dhe Inflacioni nje dukuri ekonomike.
U vleresuan maksimalisht nga te ftuarit Znj. Kesjana Halili Drejtor i Pergjithshem i Harmonizimit dhe Kontrollit te Brendshem ne Ministrine e Financave, Z. Lavdrim Sahitaj Drejtor i Drejtorise se Pergjithshme te Thesarit, Rektorati dhe Dekanati, punimet e studenteve Anxhela Baba, Alban Shanaj, Emira Bahidi, Armando Mukaj, Eduina Tushe, Riada Hajredini, Igli Andrea, Altea Caca, Stela Behlula, Megi Simoni, Sidorela Bellbashi, Ned Gaba, Dhoksilda Kolici, Aristogena Ndokaj, Armando Billa, Mihailja Musha.