Trajnimi CHE - Thirrje për aplikime

Universiteti “Marin Barleti” është themeluar në vitin 2005 dhe është një ndër universitetet e para private në Shqipëri.

Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit Barleti është krijuar në vitin 2008 nën ombrellen e Universitetin Marin Barleti duke i dhënë një vizion shumë më të gjërë kërkimit shkencor në të gjitha hallkat e tij në përputhje me politikat dhe standartet europiane në këtë drejtim, si dhe për t’u shndërruar në promotorin dhe mbështetësin e fuqishëm të punës kërkimore shkencore në Universitetin “Marin Barleti”.

Universiteti Marin Barleti është duke filluar Programin Bachelor në Menaxhim Turizmit në Tetor të këtij viti (2013). Programi akademik përfshin kurrikulat e aprovuara nga Ministria e Arsimit e Shqipërisë që drejtojnë në një diplomë në Menaxhimin e Turizmit, e cila përfshin kurse nga American Hotel and Lodging Educational Institute (AHLEI) gjatë vitit të dytë dhe të tretë.

UMB ka partneritet me American Hotel and Lodging Educational Institute (AHLEI) për të ofruar standartet globale të AHLEI, nëpërmjet programeve akademike për studentët e turizmit në Shqipëri. Pjesë e këtij bashkëpunimi është që të identifikojë një grup të lektorëve për të marrë pjesë në seminarin e certifikimit në “Hospitality Educators” të udhëhequr nga një trajnues Master të AHLEI-t, seminari i cili është planifikuar të mbahet në Shtator në Kampusin Nr. 2 të Universitetit Marin Barletit . Ky aktivitet është bashkë-sponsorizuar nga USAID / Rritje Albania Competitive Enterprise Development Project

Pas përfundimit me sukses të provimit final dhe marrjes së certifikatës CHE nga AHLEI, kandidatët CHE mund të kenë mundësi për t’u përzgjedhur për një kontratë pune si lektorë CHE pranë Departamentit të Turizmit në UMB për një ose më shumë prej tetë kurseve që AHLEI ofron.

Certifikimit profesional nga AHLEI është dallimi përfundimtar i përsosmërisë profesionale për industrinë e Hotelerisë, me më shumë se 90 filiale të licencuar në 54 vende në të gjithë Evropën, Azinë, Lindjen e Mesme, Afrikë dhe Amerikën Latine. https://www.ahlei.org/

Pjesëmarrësit e seminarit duhet të përmbushin këto kualifikime minimale që përfshijnë:
 
• Diplomë universitare

• Përvojë në biznesin e turizmit, kryesisht në hoteleri

• Angazhim për të punuar brenda afateve të rëna dakord

• Aftësi të fortë të gjuhës angleze në shkrim dhe të folur (seminari dhe testimi do të jetë në gjuhën angleze)

• Gatishmëri për të marrë pjesë në workshop-in e planifikuar për muajin Shtator, 2013 në Tiranë.

Personat e interesuar duhet të dërgojnë një letër motivimi dhe CV aktuale (në Anglisht) në adresën e e-mail : business.management-dept.coord@umb.edu.al  me subjektin “UMB/AHLEI Certified Hospitality Educators Workshop”. Afati i fundit i aplikimeve është 25 Korrik 2013.

Aplikantët  që përmbushin kriteret e kualifikimit do të kontaktohen për intervistë. Aplikantët e përzgjedhur do të njoftohen deri më 31 Korrik 2013.

Ky aktivitet është bashkë-sponsorizuar nga USAID / Rritje Albania Competitive Enterprise Development Project