© Copyright 2020 - Universiteti Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Statuti I Institucionit
Emertimi Link Format
Statuti i Shkollës së lartë Universitare Jopublike “Universiteti Barleti” Statut-UMB-2015.pdf PDF


Rregullorja institucionit
Emertimi Link Format
Rregullore Akademike SHLUJ “Universiteti Barleti” Rreg-Akademike-UMB-2016.pdf PDF


Rregulloret e fakulteteve
Emertimi Link Format
Rregullore e fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë Rreg-Fak-SHAE-UMB-korrik-2015.pdf PDF
Rregullore e fakultetit të i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike Rregullore-FDSHSP-UMB-korrik-2015.pdf PDF


Raporte te vleresimit te cilesise
Emertimi Link Format
Raporti VB per programin "Administrim Biznesi" 2015 raporti-administrim-biznesi-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Informatike e Aplikuar" 2015 raporti-Informatike-e-Aplikuar-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Edukim fizik dhe Sporte" 2015 Raporti-VB-programi-Edukim-fizik-dhe-Sporte-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Psikologji Ligjore" 2015 RVB-Psik-Ligjore-Qershor-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Edukim me profil Drejtim dhe Administrim i Arsimit" 2015 RVB_UMB-MP_EDU_DAA-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Edukim me profil Mësimdhënia dhe të Nxënët" 2015 RVB_UMB-MP_EDU_MNX-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Sociologji Zhvillimi me profil Zhvillim Social Komunitar" 2015 RVB_UMB-MP_SOC_ZHK-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Studime Evropiane me profil Politika Evropiane dhe Administrim Publik" 2015 RVB_UMB-MSc_SE-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Sociologji e Zhvillimit Komunitar" 2015 RVB_UMB-MSH_SOC_ZHK-SHtator-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Shkenca Juridike" 2016 RVB-MSh-Shkenca-Juridike-2016.pdf PDF
Raporti VB per programin "Masteri Profesional Mësues në Edukim Fizik dhe Sporte" 2017 RVB-Master-Mesues-ne-edukim-fizik-dhe-sporte-2017.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Administrim Biznesi" 2018 RVB_Administrim-Biznesi_F-K_LMBNJ_MMO-2018.pdf PDF
VKM per licensim
Emertimi Link Format
Programet e studimit funksionale të licensuara në UB (nëntor,2018) Vendimet-licensime-Nentor-2018.pdf PDF


Vendime per akreditimin
Emertimi Link Format
Programet e studimit funksionale të akredituara në UB (nëntor,2018) Vendimet-akreditime-Nentor-2018.pdf PDF
Mbledhje te Bordit
Emertimi Link Format
Mbledhje te Bordit 2011-2018 Mbledhje-te-Bordit-2011-2018.pdf PDF


Mbledhje te Senatit
Emertimi Link Format
Mbledhje te Senatit 2011-2018 Mbledhje-te-Senatit-2011-2018.pdf PDF


Mbledhje te rektoratit
Emertimi Link Format
Mbledhje te Rektoratit 2011-2018 Mbledhje-te-Rektoratit-2011-2018.pdf PDF
Historiku
Emertimi Link Format
     


Arkivi sipas viteve
Emertimi Link Format
     
 
REGJISTROHU NË NEWSLETTER